Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3726/VPCP-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3726/VPCP-PL
V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về lùi thời điểm trình dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật thanh tra

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1071/TTCP-PC ngày 21 tháng 5 năm 2009 về việc điều chỉnh thời điểm Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thanh tra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý lùi thời điểm Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thanh tra đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII (dự kiến tháng 5 năm 2010).

Ủy quyền Tổng Thanh tra Chính phủ ký Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh thời điểm Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật;

2. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm:

a) Trước ngày 30 tháng 6 năm 2009, trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về những điểm cơ bản thuộc nội dung của Luật thanh tra cần được sửa đổi, bổ sung theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 145/TB-VPCP ngày 04 tháng 5 năm 2009;

b) Trình Chính phủ xem xét dự án Luật nói trên trước ngày 01 tháng 02 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ; các Vụ: TH, TCCV, KNTN, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, PL (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3726/VPCP-PL ngày 04/06/2009 về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về lùi thời điểm trình dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật thanh tra do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.084

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143