Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3713/BTTTT-VP về việc chuẩn bị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai Chương trình công tác năm 2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 3713/BTTTT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Trọng Phát
Ngày ban hành: 18/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3713/BTTTT-VP
V/v: Chuẩn bị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai Chương trình công tác năm 2010

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Các Sở Thông tin và Truyền thông

Để chuẩn bị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai Chương trình công tác năm 2010, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tổ chức giao ban trực tuyến với các Sở Thông tin và Truyền thông theo khu vực vào đầu tháng 12 năm 2009. Đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung sau:

1. Phục vụ giao ban trực tuyến:

Nêu những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương năm 2009; kiến nghị, đề xuất. Nội dung trên gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 30/11/2009.

2. Phục vụ công tác tổng kết (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 1 năm 2010):

Chuẩn bị báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2009 và dự kiến Chương trình công tác năm 2010. Nội dung báo cáo ngắn gọn, tập trung đánh giá kết quả hoạt động lớn, nổi bật; nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; các bài học kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất; dự kiến Chương trình công tác năm 2010. Các số liệu thống kê theo mẫu phụ lục kèm theo. Báo cáo tổng kết gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 20/12/2009 để tổng hợp.

Địa chỉ: Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Điện thoại 04.39434100- Fax 38263477

Email: tonghop@mic.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Phát

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3713/BTTTT-VP về việc chuẩn bị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai Chương trình công tác năm 2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


962
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6