Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3712/BNN-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 11/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3712/BNN-XD
V/v cử thành viên tham gia Hội đồng NTNN các công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

Căn cứ Quyết định số 68/2006/QĐ-TTg ngày 22/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng NTNN các công trình xây dựng.
Căn cứ Công văn số 1451/HĐNTNN ngày 21/7/2006 của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng về việc cử thành viên tham gia Hội đồng NTNN các công trình xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để tiếp tục tham gia Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử các thành viên tham gia Hội đồng kể từ ngày 01/10/2010 như sau:

- Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Ông Nguyễn Vinh Quang, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình: Ủy viên Hội đồng.

Đề nghị Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Cục Giám định NN về CLCTXD-Bộ XD;
- Cục XD;
- Vụ TCCB;
- Lưu: VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3712/BNN-XD ngày 11/11/2010 cử thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.761

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!