Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 367/VPCP-KTN về việc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2009 của PVN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 367/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 14/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 367/VPCP-KTN
V/v kết quả SXKD năm 2008 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2009 của PVN

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 9748/DKVN-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2008 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đặc biệt là việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính như: doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành đối với việc không hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 như: sản lượng khai thác dầu thô, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm nhà nước.

- Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần tập trung nguồn lực, chỉ đạo thực hiện các giải pháp như đề xuất tại công văn nêu trên, chú trọng thực hiện các chỉ tiêu: thu nộp ngân sách, sản lượng khai thác, tiến độ các dự án trọng điểm dầu khí và triển khai các dự án đầu tư ở nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg; PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KHĐT, CT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TTĐT, TH;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 367/VPCP-KTN về việc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2009 của PVN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.808

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40