Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3568/TCT-CS về quản lý tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3568/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 14/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3568/TCT-CS
V/v Quản lý tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Trả lời Công văn số 1654/CT-THNVDT ngày 23/7/2010 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc kê khai và nộp tiền thuê đất đối với các đơn vị sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2 Điểm 3 công văn số 1869/TTg-KTN ngày 04/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

"2. Việc sử dụng đất quốc phòng đối với các doanh nghiệp quân đội thực hiện cổ phần hóa: Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1231/CP-ĐMDN ngày 12/9/2003.

3. Đất do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý sử dụng, không có tranh chấp nhưng chưa sử dụng ngay cho mục đích quốc phòng: Bộ Quốc phòng có phương án giao cho các đơn vị và doanh nghiệp quân đội sử dụng vào mục đích kinh tế phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương."

- Tại Điểm 1 Công văn số 1231/CP-ĐMDN ngày 12/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định: "…đối với các doanh nghiệp chuyển thành Công ty cổ phần, đang sử dụng diện tích đất đã được quy hoạch cho Bộ Quốc phòng, vẫn được tiếp tục sử dụng nhưng phải ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Người thuê đất có quyền hạn và nghĩa vụ như quy định hiện hành, tiền thuê đất Bộ Quốc phòng thu theo quy định của Nhà nước và được cân đối vào kế hoạch thu chi ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng."

- Tại Điều 5 Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc khai thác sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất (Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2009/TT-BQP ngày 17/8/2009 của Bộ Quốc phòng) quy định:

"Phân phối, sử dụng nguồn thu

Toàn bộ số tiền thu được từ việc sử dụng đất quốc phòng cho các doanh nghiệp quân đội cổ phần thuê được nộp về Bộ Quốc phòng và được cân đối vào thu chi ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng"

Căn cứ vào các quy định trên, đối với đất quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý và đã thực hiện phương án giao cho các đơn vị, doanh nghiệp quân đội sử dụng vào mục đích kinh tế theo quy định tại Công văn 1869/TTg-KTN và Thông tư 55/2009/TT-BQP nêu trên thì tiền thuê đất của các đơn vị, doanh nghiệp quân đội này được nộp về Bộ Quốc phòng theo quy định và được cân đối vào kế hoạch thu chi ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3568/TCT-CS về quản lý tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.539
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10