Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 35/VPCP-VX về việc xử lý vụ việc cháu gái bị đánh đập, hành hạ 10 năm tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 35/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 03/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 35/VPCP-VX
V/v: xử lý vụ việc cháu gái bị đánh đập, hành hạ 10 năm tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Bộ Nội vụ.

Xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (số 138/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007) và kiến nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Báo cáo số 84/BC-LĐTBXH ngày 21 tháng 11 năm 2007 về việc cháu Nguyễn Thị Bình bị đánh đập, hành hạ suốt 10 năm tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiêm khắc xử lý các cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, liên quan đến vụ việc.

2. Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu những kiến nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bố trí cán bộ chuyên trách về lao động - xã hội ở cấp xã và tăng biên chế cho thanh tra lao động, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung xây dựng và hoàn thiện dự thảo Chiến lược Bảo vệ Trẻ em và người chưa thành niên trình Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
Các vụ: TH, NC, TCCB, ĐP; Website CP;
- Lưu: VT, VX (3b). 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 35/VPCP-VX về việc xử lý vụ việc cháu gái bị đánh đập, hành hạ 10 năm tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.197

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178