Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3400/BHXH-VP thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3400/BHXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 16/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3400/BHXH-VP
V/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ của BHXH các tỉnh, thành phố nhìn chung đã đi vào nề nếp; nội dung báo cáo đã phản ánh được kết quả hoạt động và những khó khăn vướng mắc của địa phương. Tuy nhiên, việc gửi báo cáo của một số địa phương còn chậm; nội dung sơ sài chỉ thống kê các chỉ tiêu đạt được trong kỳ báo cáo, không chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chưa hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ; thời điểm chốt số liệu báo cáo chưa thống nhất…

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và báo cáo định kỳ có số liệu thống nhất, đồng thời với chỉ tiêu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Công văn số 2961/BHXH-KHTC ngày 15/7/2011 của BHXH Việt Nam, tạo thuận lợi cho BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện và phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ngành, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ như sau:

- Nội dung và bố cục báo cáo: thực hiện theo Quyết định số 2535/2001/QĐ-BHXH-VP ngày 26/11/2001 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống BHXH Việt Nam.

- Thời điểm báo cáo thực hiện theo quy định tại Công văn số 2961/BHXH-KHTC ngày 15/7/2011 của BHXH Việt Nam cụ thể như sau:

+ Số liệu báo cáo chốt vào ngày cuối cùng của tháng báo cáo; báo cáo tổng kết năm chốt hết ngày 31/12 năm báo cáo.

+ Thời gian gửi báo cáo: BHXH các tỉnh, thành phố gửi báo cáo hàng tháng về BHXH Việt Nam (Văn phòng) trước ngày 05 của tháng kế tiếp; báo cáo tổng kết năm trước ngày 10/01 năm sau; đồng thời với việc gửi báo cáo qua đường bưu điện, BHXH các tỉnh, thành phố gửi báo cáo qua đường email: phapchetonghop@gmail.com).

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3400/BHXH-VP thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.065
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116