Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3368/BNN-TCLN về lập dự án và thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng Phia Oắc-Phia Đén do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3368/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 18/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3368/BNN-TCLN
V/v lập dự án và thành lập BQL rừng đặc dụng Phia Oắc-Phia Đén

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 1830/UBND-NL ngày 08/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc lập dự án và thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng Phia Oắc-Phia Đén. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất với tỉnh về chủ trương xây dựng Dự án và thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng này tại văn bản số 1871/BNN-TCLN ngày 17/6/2010 và sẽ chỉ đạo Viện Điều tra Quy hoạch rừng giúp tỉnh xây dựng Dự án theo đề nghị của tỉnh.

- Về kinh phí để lập Dự án theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có kế hoạch và các văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giải quyết hỗ trợ vốn cho địa phương theo kế hoạch hàng năm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phúc đáp Ủy ban nhân dân Tỉnh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3368/BNN-TCLN về lập dự án và thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng Phia Oắc-Phia Đén do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.057

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140