Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 334/VPCP-QHQT ngày 19/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc đề án thành lập và tăng cường cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài

Số hiệu: 334/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 19/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 334/VPCP-QHQT
V/v Đề án thành lập và tăng cường cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

 

Xét đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 5927/TM-TCCB ngày 22 tháng 12 năm 2003) về việc phê duyệt Đề án thành lập và tăng cường cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2003 - 2005, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Thương mại xem xét, chỉnh lý lại Đề án thành lập và tăng cường cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài theo các nội dung dưới đây:

1. Đề án cần đề ra được các phương hướng lớn và các nhiệm vụ cụ thể cho việc tăng cường hiệu quả hoạt động của cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới.

2. Đề án cần đưa ra các tiêu chí rõ ràng, cần thiết cho việc lập một cơ quan thương vụ mới.

3. Việc xem xét cấp kinh phí hàng năm cần được tính toán trên cơ sở biên chế, khối lượng công việc, địa bàn hoạt động của từng thương vụ...

4. Việc quyết định hàm, cấp ngoại giao cho cán bộ làm việc tại thương vụ cần phù hợp với Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao và Nghị định 13/CP ngày 16 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Thương mại biết để chỉnh lý lại Đề án./.

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 334/VPCP-QHQT ngày 19/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc đề án thành lập và tăng cường cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.936
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250