Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3217/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thanh tra do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3217/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 19/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3217/VPCP-KNTN
V/v xử lý sau thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thanh tra

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 693/KL-TTCP ngày 08 tháng 4 năm 2009 về kết quả thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thanh tra; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 693/KL-TTCP ngày 08 tháng 4 năm 2009. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo và chỉ đạo có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; đồng thời tổ chức kiểm điểm và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những yếu kém, khuyết điểm, vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được nêu tại các điểm a, b, c thuộc phần 4, mục II tại văn bản trên của Thanh tra Chính phủ, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và cá nhân liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Tỉnh ủy Đồng Tháp;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, ĐP;
- Lưu VT,  KNTN (3) TA.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3217/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thanh tra do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.156
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240