Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3210/VPCP-ĐP về việc giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3210/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3210/VPCP-ĐP
V/v giải quyết đề nghị của UBND tỉnh Sơn La.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại công văn số 657/UBND-TĐC ngày 25 tháng 3 năm 2008 về việc xây dựng Đề án tổng thể "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình đến năm 2020" thuộc tỉnh Sơn La; ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2639/BKH-KTĐP&LT ngày 14/4/2008, Tài chính tại công văn số 4877/BTC-ĐT ngày 25/4/2008, Nông nghiệp và PTNT tại công văn số 1100/BNN-KTHT ngày 23/4/2008, Công Thương tại công văn số 2774/BCT-NL ngày 08/04/2008, Ủy ban Dân tộc tại công văn số 221/UBDT-CSDT ngày 18/4/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý xây dựng Đề án tổng thể "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình đến năm 2020" thuộc tỉnh Sơn La. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức thẩm định, trình duyệt theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, báo cáo đánh giá cụ thể việc thực hiện Quyết định số 1382/QĐ-TTg ngày 24/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội Vùng chuyển dân sông Đà, giai đoạn 2001-2005".

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban Dân tộc;
- TU, HĐND tỉnh Sơn La;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3210/VPCP-ĐP về việc giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.986
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202