Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 32/SXD-XD năm 2014 hướng dẫn trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu công trình do Sở Xây dựng phê duyệt theo ủy quyền do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 32/SXD-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Bùi Trang Thuận
Ngày ban hành: 13/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/SXD-XD
V/v hướng dẫn trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu công trình do Sở Xây dựng phê duyệt theo ủy quyền

Bến Tre, ngày 13 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, Thành phố.

 

Thực hiện theo các quy định hiện hành, Sở Xây dựng hướng dẫn nội dung về trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu đối với các công trình xây dựng tại Sở Xây dựng theo ủy quyền tại Quyết định số 1529/2009/QĐ-UBND ngày 06/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền, phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách do tỉnh trực tiếp quản lý như sau:

1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình của chủ đầu tư. Mẫu tờ trình vận dụng theo Phụ lục số 2 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, các nội dung trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo Điểm a Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

b) Chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

c) Văn bản về việc xác định cụ thể nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

d) Văn bản của cấp có thẩm quyền về quyền sử dụng đất hoặc chủ trương giao đất.

e) Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình.

g) Văn bản thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (đối với các công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt phòng và chữa cháy theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 của Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ).

h) Văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền (đối với các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Điều 12 của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ).

i) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được lập theo Khoản 4 Điều 35 của Luật Xây dựng, bao gồm phần thuyết minh, bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình.

k) Văn bản thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hoặc ý kiến về kết quả thẩm tra thiết kế của cơ quan có thẩm quyền (đối với các công trình thuộc diện phải thẩm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ).

l) Văn bản thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư (nội dung thẩm định theo Khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng).

m) Văn bản thẩm định dự toán của chủ đầu tư theo mẫu 7.2 của Phụ lục số 7 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Thời gian thẩm định và phê duyệt:

- Thời gian giải quyết hồ sơ: không quá 15 ngày làm việc kể từ khi kiểm tra, xác nhận đủ hồ sơ.

- Sở Xây dựng có công văn chuyển trả, đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời gian 5 ngày làm việc nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Công văn này.

Công văn này thay thế Công văn số 392/SXD-QLXD ngày 08/9/2009 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tại Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng xin thông báo đến các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố được biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ-Sở XD;
- Các đơn vị trực thuộc SXD;
- Website Sở XD;
- Lưu: VT, XD, tvt.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Trang Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 32/SXD-XD năm 2014 hướng dẫn trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu công trình do Sở Xây dựng phê duyệt theo ủy quyền do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113