Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 317/BYT-VPB9 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 317/BYT-VPB9
V/v công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh và thành phố

Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh được UBND các tỉnh, thành phố công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về thủ tục hành chính chưa có sự thống nhất, chưa đúng với quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành và không phù hợp với các thủ tục hành chính do Bộ Y tế đã công bố trên CSDLQG.

Để thống nhất trong việc công bố, công khai các thủ tục hành chính trên CSDLQG, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong việc tuân thủ các thủ tục hành chính đã ban hành, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế rà soát lại các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh do địa phương lựa chọn áp dụng và đã công bố trên CSDLQG trên cơ sở “Danh mục các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả y dược cổ truyền) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được Bộ Y tế công bố trên cơ sở dữ liệu Quốc gia” được gửi kèm theo công văn này để thực hiện công bố, công khai và điều chỉnh các thủ tục hành chính đã công bố cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Đề nghị các Sở Y tế quan tâm và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, VPB9.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (BAO GỒM CẢ Y HỌC CỔ TRUYỀN) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ ĐƯỢC BỘ Y TẾ CÔNG BỐ TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA

TT

TÊN TTHC

Số hiệu trên CSDLQG

Văn bản qui định TTHC và QĐ công bố

1

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

B-BYT-184865-TT

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

QĐ công bố số 4796/QĐ-BYT ngày 21/12/2011

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

B-BYT-184872-TT

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

B-BYT-184880-TT

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

B-BYT-184896-TT

5

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

B-BYT-184910-TT

6

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

B-BYT-184926-TT

7

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

B-BYT-184937-TT

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

B-BYT-184947-TT

9

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

B-BYT-184954-TT

10

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

B-BYT-184960-TT

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, do huyết áp.

B-BYT-184967-TT

12

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

B-BYT-184976-TT

 

13

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

B-BYT-184978-TT

 

14

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

B-BYT-184981-TT

 

15

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

B-BYT-184984-TT

 

16

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

B-BYT-185148-TT

 

17

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

B-BYT-185150-TT

 

18

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

B-BYT-185170-TT

 

19

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

B-BYT-185175-TT

 

20

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động)

B-BYT-185178-TT

 

21

Cho phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo.

B-BYT-043067-TT

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế

QĐ công bố số 2865/QĐ-BYT ngày 10/08/2009

22

Cấp giấy phép tổ chức đợt khám, chữa bệnh nhân đạo bằng YHCT.

B-BYT-134472-TT

23

Công nhận bệnh viện được khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài đối với các bệnh viện thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

B-BYT-110642-TT

TTLT số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2004

QĐ công bố số 2865/QĐ-BYT ngày 10/08/2009

24

Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

B-BYT-165395-TT

Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/04/2010

QĐ công bố số 2705/QĐ-BYT ngày 29/7/2010

25

Giám định lần đầu do bệnh nghề nnhiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

B-BYT-165396-TT

26

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

B-BYT-165397-TT

27

Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

B-BYT-165398-TT

28

Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

B-BYT-165399-TT

29

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

B-BYT-165400-TT

30

Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

B-BYT-165401-TT

31

Giám định khiếu nại của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

B-BYT-165404-TT

32

Giám định để hưởng trợ cấp mất sức lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

B-BYT-184402-TT

33

Cấp giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

B-BYT-042899-TT

TTLT số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/01/2004

QĐ công bố số 2865/QĐ-BYT ngày 10/08/2009

34

Tiếp nhận hồ sơ và phê duyệt nội dung quảng cáo khám chữa bệnh bằng YHCT của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế.

B-BYT-038142-TT

35

Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

B-BYT-038144-TT

Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT ngày 12/11/2007 của Bộ Y tế

QĐ công bố số 2865/QĐ-BYT ngày 10/08/2009

36

Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý

B-BYT-TT

Quyết định số 03/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008

QĐ công bố số 2865/QĐ-BYT ngày 10/08/2009

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 317/BYT-VPB9 ngày 15/01/2013 công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.374

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!