Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3097/BNN-TCCB năm 2013 tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2014 theo Đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3097/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3097/BNN-TCCB
V/v Tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2014 theo Đề án 165, Ban Tổ chức TW.

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Thủy sản; Tổng cục Lâm nghiệp;
- Các Cục, Vụ, Viện, Trường, Ban, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Thủy lợi, Lâm nghiệp;
- Các Trung tâm thuộc Bộ.

 

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được Thông báo số 110-TB/VP165 ngày 26/6/2013 của Văn phòng 165, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương về việc tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2014, Vụ Tổ chức cán bộ sao gửi đến các đơn vị công văn trên.

Căn cứ vào đối tượng và nội dung của các khóa học, đề nghị mỗi đơn vị chọn cử 02 cán bộ (01 thạc sĩ, 01 tiến sĩ) đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển cho mỗi thứ tiếng.

Công văn, danh sách cán bộ cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2014 (theo mẫu tại phụ lục Thông báo số 110-TB/VP165) và hồ sơ cán bộ (theo mục VI tại Thông báo số 110-TB/VP165) gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/7/2013 để xem xét và phê duyệt danh sách học viên trình Ban Tổ chức Trung ương. Hồ sơ cán bộ sẽ được lưu tại Vụ Tổ chức cán bộ. Các cán bộ có tên trong danh sách được Bộ cử đi học sẽ trực tiếp nộp hồ sơ cá nhân cho Đề án 165.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3097/BNN-TCCB năm 2013 tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2014 theo Đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.770

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89