Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3068/VPCP-KNTN về việc điều chỉnh Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3068/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 14/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3068/VPCP-KNTN
V/v điều chỉnh Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ.

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 879/TTr-TTCP ngày 04 tháng 5 năm 2009 về việc điều chỉnh Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kế hoạch điều chỉnh Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009 của Thanh tra Chính phủ. Riêng đối với 02 đơn vị là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, chưa tiến thành thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2616/VPCP-KNTN ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

2. Yêu cầu Thanh tra Chính phủ dành thêm thời gian, lực lượng, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan để tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Văn phòng Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN: Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KNTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3068/VPCP-KNTN về việc điều chỉnh Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.023
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.193.89