Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3045/UBND-TKCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phùng Khắc Đồng
Ngày ban hành: 03/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3045/UBND-TKCT
V/v Đính chính vị thứ tại phụ lục 02 của Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 24/5/2016

Lâm Đng, ngày 03 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Trường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

 

Ngày 24/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1083/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Do sai sót do khâu soạn thảo và rà soát văn bản nên tại Phụ lục 02 của Quyết định số 1083/QĐ-UBND có sai sót, cụ thể như sau:

1. Đã in:

Xếp hạng

Huyện, thành phố

Đim tự chấm qua thẩm đnh

Điểm điều tra xã hội học

Chỉ số (%)

9

UBND huyện Lạc Dương

54,00

22,90

76,87

10

UBND huyện Bảo Lâm

54,75

22,12

76,14

11

UBND huyện Cát Tiên

54,50

21,64

76,90

12

UBND huyện Đam Rông

49,00

24,58

73,58

2. Nay đính chính lại thành:

Xếp hạng

Huyện, thành phố

Điểm tự chấm qua thẩm đnh

Điểm điều tra xã hội hc

Chỉ số (%)

9

UBND huyện Cát Tiên

54,00

22,90

76,90

10

UBND huyện Lạc Dương

54,75

22,12

76,87

11

UBND huyện Bảo Lâm

54,50

21,64

76,14

12

UBND huyện Đam Rông

49,00

24,58

73,58

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kính mong các cơ quan thông cảm và điều chỉnh giúp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP
UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH
VĂN PHÒNG
Phùng Khắc Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3045/UBND-TKCT ngày 03/06/2016 đính chính vị thứ tại phụ lục 02 Quyết định 1083/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.047

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71