Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2940/TCHQ-TCCB năm 2020 hướng dẫn về đánh giá, xếp loại công chức hàng tháng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2940/TCHQ-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Phạm Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 06/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2940/TCHQ-TCCB
V/v hướng dẫn về đánh giá, xếp loại công chức hàng tháng

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai tại công văn số 935/HQLC-TCCB-TTr về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức hàng tháng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xếp loại chất lượng hàng tháng đối với công chức và người lao động có thời gian nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật lao động từ 12 ngày đến dưới 01 tháng được quy định cụ thể tại khoản 3, khoản 4 Điều 6 của Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 3748/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

2. Tại khoản 1, Điều 14 của Quy chế có quy định “Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt Quy chế này đến từng công chức trong đơn vị để nắm rõ các nội dung quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức”, đề nghị đơn vị thực hiện nghiêm túc để đảm bảo thống nhất thực hiện trong toàn đơn vị và xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị không thực hiện đúng quy định, đặc biệt là các trường hợp cố tình hiểu sai để làm trái quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTCB (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thị Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2940/TCHQ-TCCB năm 2020 hướng dẫn về đánh giá, xếp loại công chức hàng tháng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


942

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.36.94