Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2929/BTTTT-TCCB năm 2018 về tăng cường, phối hợp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước các Sở Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 2929/BTTTT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 31/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BTHÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2929/BTTTT-TCCB
V/v tăng cường, phối hợp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước các Sở TTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Đ/c Trần Văn Sơn, UVTW Đảng, Bí thư TU Điện Biên;
- Đ/c Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Trước tiên, Bộ Thông tin và Truyền thông chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của đồng chí Bí thư và đồng chí Chủ tịch đối với công tác quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển công nghiệp, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và truyền thông tại địa phương thời gian qua, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Đtiếp tục thực hiện được các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng không thể thiếu vai trò quan trọng của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương. Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông xin được trao đi với đồng chí Bí thư và đồng chí Chủ tịch một số nội dung sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông là một Bộ quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, có thể khái quát là một Bộ quản lý về công nghiệp, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và tuyên truyền, cụ thể như sau:

1. Bưu chính và viễn thông: Hạ tầng bưu chính là hạ tầng của thương mại điện tử; hạ tầng viễn thông là hạ tng kết nối.

2. Công nghiệp: Công nghiệp điện tử viễn thông (sản xuất thiết bị điện tử và thiết bị viễn thông); công nghiệp phần mềm; công nghiệp nội dung số; công nghiệp 4.0 với IoT “kết nối vạn vật”;

3. Công nghệ thông tin: Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; chuyển đổi số quốc gia; đưa Công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực xã hội, như y tế, giáo dục, giao thông,...; xây dựng thành phthông minh, nông nghiệp công nghệ cao.

4. An toàn, an ninh mạng: An toàn thông tin trên không gian mạng; phát triển công cụ an ninh mạng.

5. Tuyên truyền: Báo chí; phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử; xuất bản, in và phát hành.

Đthực hiện được những nhiệm vụ trên thì vai trò của Sở Thông tin và Truyền thông ở địa phương là vô cùng quan trọng. Mảng tuyên truyền sẽ góp phần tạo niềm tin xã hội, đồng thuận xã hội, sự ổn định xã hội và từ đó tạo lên tiền đề cho sự phát triển kinh tế. Mảng công nghệ sẽ góp phần để Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu.

Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cập nhập kiến thức cho các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trước mắt là các đồng chí Giám đốc Sở.

Trên tinh thần đó, Bộ Thông tin và Truyền thông kính đề nghị đồng chí Bí thư và đồng chí Chủ tịch:

- Tiếp tục quan tâm tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, tăng cường đội ngũ lãnh đạo quản lý cho Sở, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp để đáp ứng được nhu cầu công việc ngày càng đòi hỏi cao hơn;

- Giữ ổn định trong việc tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông theo hướng là một Sở độc lập, vì Sở Thông tin và Truyền thông là một đơn vị tham mưu hàng đầu cho Lãnh đạo tỉnh, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và truyền thông, nơi xuất phát để thực hiện nền tảng “Chính phủ số và kinh tế sốtrong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 cho đất nước. Trong trường hợp có hợp nhất thì các đồng chí cân nhắc hợp nhất các Sở có cùng chức năng, nhiệm vụ về kỹ thuật và công nghệ, thí dụ có thể hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ với Sở Thông tin và Truyền thông, lấy tên gọi là Sở Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe đồng chí Bí thư và đồng chí Chủ tịch./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB.

Q. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng
ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
BÍ THƯ BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2929/BTTTT-TCCB năm 2018 về tăng cường, phối hợp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước các Sở Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


244
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.6.254