Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 285/BXD-TCCB thực hiện Nghị định 68/2001/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 285/BXD-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Ngô Minh Mẫn
Ngày ban hành: 22/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 285/BXD-TCCB
V/v: thực hiện Nghị định số 68/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Các Tập đoàn, Tổng công ty, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 08 tháng 8 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Để thực hiện nghiêm túc Nghị định số 68/2011/NĐ-CP và Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp tổ chức phổ biến và quán triệt Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị về việc kê khai tài sản, thu nhập cho những đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu số 01, 02 và 03 được quy định cụ thể trong Nghị định số 68/2011/NĐ-CP.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả việc kê khai tài sản, thu nhập, quản lý bản kê khai đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện quản lý của mình và nộp bản kê khai về Bộ đối với cán bộ thuộc diện Bộ quản lý theo quy định của kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 1 đến 31 tháng 12 hàng năm. Thời hạn báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về Bộ chậm nhất trước ngày 15 tháng 3 của năm sau.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai Nghị định số 68/2011/NĐ-CP của Chính phủ và báo cáo kết quả triển khai về Bộ trước ngày 30/09/2011./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Trịnh Đình Dũng
- Các đ/c Thứ trưởng; (để b/cáo);
- Công đoàn XD Việt Nam;
- Đảng ủy cơ quan Bộ XD;
- Lưu: VP, Thanh tra, TCCB.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Ngô Minh Mẫn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 285/BXD-TCCB thực hiện Nghị định 68/2001/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.787

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.160.86
server251