Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2823/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 07/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2823/VPCP-NN
V/v thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Uỷ ban dân tộc.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1062 BC/BNN-KL ngày 12 tháng 5 năm 2004) báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Đồng ý nội dung báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn nêu trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi báo cáo trên của Bộ đến Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nắm rõ tình hình thực hiện chung trong cả nước về chỉ thị 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Bộ thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đồng ý tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng vào đầu quý III năm 2004.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết, thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2823/VPCP-NN ngày 07/06/2004 ngày 07/06/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 07/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.481

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!