Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2801/VPCP-TH năm 2017 về chuẩn bị phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2801/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2801/VPCP-TH
V/v chuẩn bị phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng các báo cáo, đề án và tính chính xác của thông tin, số liệu phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Thời gian tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ sẽ được bố trí vào khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 03 hằng tháng (nếu trùng ngày nghỉ sẽ bố trí vào ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp có yêu cầu công việc đột xuất sẽ bố trí theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các thành viên Chính phủ bố trí công việc và thời gian công tác để tham dự đầy đủ các phiên họp Chính phủ, hạn chế cử người dự họp thay. Đồng thời, chủ động chuẩn bị báo cáo, đề án được phân công theo chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi về Văn phòng Chính phủ chậm nhất ngày 25 tháng trước tháng tổ chức phiên họp.

2. Để chuẩn bị báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê, cung cấp thông tin, số liệu về các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công theo chức năng, nhiệm vụ và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 hàng tháng.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động tập hợp số liệu và xây dựng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, gửi Văn phòng Chính phủ chậm nhất 03 ngày trước phiên họp để gửi các thành viên Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết và nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN; các PCN; Trợ lý, Thư ký của TTg, các PTTg; Các Vụ, Cục, VPBCSĐCP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH(3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2801/VPCP-TH năm 2017 về chuẩn bị phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


344
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60