Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 280/VPCP-TCCV về việc triển khai cơ chế một cửa tại các xã của huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 280/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 280/VPCP-TCCV
V/v triển khai cơ chế một cửa tại các xã của huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (Công văn số 2848/UBND-NC ngày 10 tháng 11 năm 2008) và ý kiến của Bộ Nội vụ (Công văn số 3862/BNV-CCHC ngày 25 tháng 12 năm 2008) về việc chưa triển khai cơ chế một cửa tại một số xã của tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép 10 xã là Lử Thẩn, Lùng Sái, Cán Hồ, Quan Thần Sán, Bản Mế, Mản Thẩn, Nàn Sín, Sán Chải, Thào Chư Phìn thuộc huyện Si Ma Cai chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ 05 xã thuộc huyện Si Ma Cai là Tả Gia Khâu, Nấm Lư, La Pan Tẩn, Nàn Sán, Sín Phéng triển khai thực hiện cơ chế một cửa trong năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, ĐP; TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 280/VPCP-TCCV về việc triển khai cơ chế một cửa tại các xã của huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.979

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70