Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 27/HTQTCT-HT năm 2013 hướng dẫn Nghị định 24/2013/NĐ-CP Về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân và biểu mẫu hộ tịch do Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực ban hành

Số hiệu: 27/HTQTCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 27/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH
CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/HTQTCT-HT
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số 694/STP-HCTP ngày 11/6/2013 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận về việc xin ý kiến chỉ đạo việc thực hiện Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

1. Về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân

1.1. Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 7 thì trong hồ sơ đăng ký kết hôn, người nước ngoài phải có "giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó là người không có vợ hoặc không có chồng;

Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy xác nhận tuyên thệ của người đó hiện tại không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó":

Như vậy, giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài có thể là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cũng có thể là giấy tờ khác có nội dung xác nhận người đó hiện tại không có vợ hoặc không có chồng hoặc giấy xác nhận tuyên thệ của người đó hiện tại không có vợ hoặc không có chồng.

Do đó, đối với công dân Hà Lan, bản sao hộ tịch do cơ quan quản lý hộ tịch cấp hoặc giấy xác nhận thường trú có nội dung ghi về tình trạng hôn nhân (độc thân/không có vợ hoặc không có chồng/đã ly hôn/góa vợ hoặc góa chồng) mà được hợp pháp hóa lãnh sự (xác định giấy tờ được cấp phù hợp với pháp luật của Hà Lan), cũng coi là giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân và có thể sử dụng trong hồ sơ đăng ký kết hôn.

1.2. Quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 7 và khoản 2, Điều 44, Nghị định số 24/2013/NĐ-CP được hiểu như sau:

Công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài sử dụng một trong các loại giấy tờ sau trong hồ sơ đăng ký kết hôn: (i) Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận về tình trạng hôn nhân hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện tại nước mà người đó định cư cấp; (ii) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

Riêng đối với công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài đồng thời có quốc tịch nước ngoài (do đã nhập quốc tịch nước ngoài và chưa mất quốc tịch Việt Nam) thì ngoài giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện tại nước đó cấp, đương sự cần phải có thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp. Trường hợp đã có giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp thì không bắt buộc phải có giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện cấp).

1.3. Quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP được hiểu như sau: Đối với các nước mà pháp luật quy định có cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn thì đương sự phải nộp cả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn; đối với các nước mà pháp luật không quy định cấp loại giấy xác nhận này thì đương sự chỉ phải nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đối với các nước đã có văn bản trao đổi với Bộ Tư pháp về các giấy tờ của công dân nước đó sử dụng trong hồ sơ đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam (như: Anh, Australia, Hàn Quốc - quy định sử dụng Giấy xác nhận không cản trở kết hôn do Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Anh, Australia, Hàn Quốc tại Việt Nam cấp …) thì đương sự chỉ phải nộp các loại giấy tờ này mà không phải nộp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân.

2. Về biểu mẫu hộ tịch

Hiện nay, Bộ Tư pháp chuẩn bị ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư về ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu có liên quan đến Nghị định số 24/2013/NĐ-CP. Trong khi chờ đợi ban hành Thông tư, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị: đối với các hồ sơ nhận cha, mẹ, con tiếp nhận sau ngày 15/5/2013, nếu chưa đến thời hạn trả kết quả theo quy định thì phải sử dụng biểu mẫu Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con ban hành kèm theo Thông tư nêu trên; đối với những trường hợp đến hạn trao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con mà chưa có biểu mẫu mới, nếu phía người nước ngoài/công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài không có điều kiện ở lại Việt Nam thì có thể uỷ quyền cho người khác nhận hộ Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trả lời để Sở Tư pháp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);
- Cổng TTĐT (để đăng tải);
- Lưu VT.(Hiển)

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 27/HTQTCT-HT năm 2013 hướng dẫn Nghị định 24/2013/NĐ-CP Về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân và biểu mẫu hộ tịch do Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.681

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.160.86
server251