Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 262/BGDĐT-TTr thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 262/BGDĐT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 18/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/BGDĐT-TTr
V/v: thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Đại học, Trường Đại học, Trường Cao đẳng;
- Các Cục, Vụ, Viện, cơ quan thuộc Bộ GD&ĐT.

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2005, Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN;

Căn cứ công văn số 2176/TTCP-C.IV ngày 15/8/2011 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về công tác PCTN;

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:

I. CÁC LOẠI BÁO CÁO CÔNG TÁC PCTN

1. Báo cáo định kỳ

1.1. Các loại báo cáo, thời kỳ lấy số liệu, thời hạn gửi báo cáo

- Báo cáo tháng:

Báo cáo công tác PCTN trong kỳ từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 của tháng báo cáo. Báo cáo đủ 12 tháng trong năm; gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 16 của tháng báo cáo.

- Báo cáo quý I:

Báo cáo công tác PCTN trong kỳ từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 3, gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 16 tháng 3.

- Báo cáo 6 tháng:

Báo cáo công tác PCTN trong kỳ từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 6; gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 16 tháng 6.

- Báo cáo 9 tháng:

Báo cáo công tác PCTN trong kỳ từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 9; gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 16 tháng 9.

- Báo cáo năm:

Báo cáo công tác PCTN trong kỳ từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo; gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 20 tháng 12.

1.2. Nội dung báo cáo định kỳ

- Đối với báo cáo tháng: Báo cáo theo mẫu tại Phụ lục số 01.

- Đối với báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm: Báo cáo theo đề cương tại Phụ lục số 02 và thống kê số liệu theo Phụ lục số 03.

2. Cơ quan tham mưu chuẩn bị báo cáo định kỳ về công tác PCTN

Các Cục, Vụ, Viện, học viện, các Đại học, các Trường Đại học, các Trường Cao đẳng, cơ quan thuộc Bộ GD&ĐT là đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp chuẩn bị báo cáo định kỳ về công tác PCTN. Các cơ quan không có tổ chức Thanh tra thì chủ động phân công cơ quan, đơn vị trực thuộc tham mưu chuẩn bị báo cáo.

Các Đại học Vùng tổng hợp số liệu của các Trường Đại học thành viên theo nội dung và phụ lục kèm theo công văn này.

Đối với các Cục, Vụ, ngoài việc báo cáo nội dung công khai, minh bạch, các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của đơn vị phụ trách, báo cáo theo nội dung đề cương hướng dẫn như sau:

- Vụ Pháp chế: báo cáo phần chính sách pháp luật (công tác xây dựng văn bản, tuyên truyền phổ biến pháp luật)

- Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em: báo cáo việc xây dựng thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Vụ Tổ chức cán bộ: báo cáo việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập;

- Văn phòng Bộ: báo cáo việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng; việc thực hiện cải cách hành chính; việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

II. HÌNH THỨC GỬI BÁO CÁO, NƠI NHẬN BÁO CÁO

1. Hình thức gửi báo cáo

Báo cáo được gửi bằng văn bản hành chính hoặc dữ liệu điện tử (bản quét, có số hiệu văn bản, chữ ký, dấu) hoặc gửi qua đường fax. Các báo cáo mật gửi theo quy định đối với tài liệu mật.

2. Nơi nhận báo cáo

Báo cáo gửi về Thanh tra Bộ GD&ĐT và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà đơn vị có trách nhiệm báo cáo và xét thấy cần báo cáo.

Địa chỉ nhận báo cáo:

- Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo: 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

- Fax: 38693145

- Hộp thư điện tử: hoanganhtuan1612@yahoo.com

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Cục, Vụ, Viện, học viện, các Đại học, các Trường Đại học, các Trường Cao đẳng, cơ quan thuộc Bộ GD&ĐT thực hiện hướng dẫn nêu trên kể từ 01/01/2012. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (qua Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo) để được giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 262/BGDĐT-TTr thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.596

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0