Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2614/VPCP-TH về việc chuẩn bị tài liệu bổ sung Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2614/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 22/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2614/VPCP-TH
V/v: chuẩn bị tài liệu bổ sung Phiên họp thứ 20 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Văn phòng Quốc hội có công văn số 725/VPQH-TH ngày 18/4/2009 về việc chuẩn bị bổ sung tài liệu phục vụ phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến từ ngày 12/5 đến ngày 14/5/2009). Căn cứ công văn trên của Văn phòng Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến phân công nhiệm vụ như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình:

- Báo cáo của Chính phủ về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009 đã xác định trong Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ tư.

- Báo cáo của Chính phủ về việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị, trình: Báo cáo của Chính phủ về nguồn vốn sử dụng góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội (mục tiêu kích cầu) có nguồn gốc Ngân sách nhà nước.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình: Tờ trình của Chính phủ về việc miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Sau khi các Tờ trình, Báo cáo được Chính phủ thông qua và Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí Bộ trưởng thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 120 bản đến Văn phòng Quốc hội trước ngày 8/5/2009, đồng gửi Văn phòng Chính phủ 5 bản.

Tài liệu phục vụ cuộc họp thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội, đề nghị các Bộ cung cấp theo yêu cầu (về số lượng và thời hạn gửi tài liệu) của các Ủy ban.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để báo cáo);
- TTg và các PTTgCP (để báo cáo);
- UBKT, TB TC-NS của QH;
- VPQH: Chủ nhiệm, Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, PCN, Các Vụ: KTTH; TKBT, KTN, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, TH (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2614/VPCP-TH về việc chuẩn bị tài liệu bổ sung Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


791
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251