Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2607/BNV-TCCB về báo cáo số lượng, chất lượng công, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 2607/BNV-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành: 23/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2607/BNV-TCCB
V/v báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quyết định số 503/QĐ-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban soạn thảo Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ ngành Nội vụ”. Đ giúp Ban soạn thảo đề án trin khai đạt hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn, Bộ Nội vụ đề nghị Vụ hoặc Ban T chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp các thông tin về tình hình công chức, viên chức làm công tác t chức, cán bộ của Bộ, ngành, địa phương mình (theo mẫu đính kèm).

Văn bản gửi về thường trực Ban soạn thảo đề án (Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ, số 37A Nguyn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 15 tháng 8 năm 2012. Số điện thoại liên lạc với Ban soạn thảo đề án: 04.376 343 09; Di động: 0913 301 223.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT. TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2607/BNV-TCCB về báo cáo số lượng, chất lượng công, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.538
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93