Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 26/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc trả lời về hình thức quản lý dự án theo quy định tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP

Số hiệu: 26/BXD-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 06/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/BXD-PC
V/v: Trả lời về hình thức quản lý dự án theo quy định tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

 

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 5313/NHNo-XDCB ngày 07/12/2005 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc xin ý kiến về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 45 Luật Xây dựng, Điều 35 Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ thì căn cứ điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân, yêu cầu của dự án, người quyết định đầu tư quyết định một trong các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sau đây:

- Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án khi chủ đầu tư xây dựng công trình có đủ điều kiện năng lực về quản lý dự án;

- Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án khi chủ đầu tư xây dựng công trình không có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực về quản lý dự án thì chủ đầu tư phải thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp này, chủ đầu tư vẫn có thể thành lập Ban quản lý dự án để thực hiện một số nhiệm vụ của chủ đầu tư theo ủy quyền. Theo quy định tại khoản 1, mục II, phần II Thông tư 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì đối với các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, các ban quản lý dự án, các nhà thầu chưa có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì chủ đầu tư lập báo cáo trình người quyết định đầu tư xem xét, xử lý và tổng hợp gửi về Bộ Xây dựng để phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, XL, PC.

K/T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 Nguyễn Văn Liên

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 26/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc trả lời về hình thức quản lý dự án theo quy định tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.539
DMCA.com Protection Status