Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2506/BXD-KTQH về việc hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp có trong danh mục quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2506/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 26/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2506/BXD-KTQH
V/v: Hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt, Điều chỉnh QHCT KCN thuộc QHPT các KCN Việt Nam

 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

 

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 325/SXD ngày 24/10/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt, Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp có trong danh Mục quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Bộ Xây dựng  có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 88 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư, thì Nghị định số 36/CP ngày 24/04/1997 của Chính phủ về Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao không còn hiệu lực.

Hiện nay, Chính phủ đã dự thảo và chuần bị ban hành Nghị định quy định về Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao để thay thế Nghị định số 36/CP ngày 24/04/1997. Trong khi chưa ban hành Nghị định mới, căn cứ Khoản 4 Điều 80 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ thì thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp, Khu chế xuất (trong đó bao gồm cả Điều chỉnh quy hoạch) thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Trên đây là ý kiến Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum có cơ sở triển khai và thực hiện.

 

 

Nơi nhận
- Như trên.
- UBND tỉnh Kon Tum.
- LưuVP, Vụ KTQHXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2506/BXD-KTQH về việc hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp có trong danh mục quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.531

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144