Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2482/BCT-TCCB về đăng ký đi công tác Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và kiểm tra ngoại ngữ do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 2482/BCT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đào Văn Hải
Ngày ban hành: 12/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2482/BCT-TCCB
V/v đăng ký đi công tác Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và kiểm tra ngoại ngữ

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Đảng ủy, Công đoàn Cơ quan Bộ

Để chuẩn bị cho nguồn cán bộ, công chức đi công tác nhiệm kỳ tại các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2010 và các năm tiếp theo, trong thời gian tới, Bộ Công Thương cần nguồn cán bộ có năng lực, trình độ và thông thạo ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Lào, tiếng Thái … để cử đi công tác nhiệm kỳ tại các Thương vụ.

Vụ Tổ chức cán bộ xin thông báo để các đơn vị phổ biến tới toàn thể các cán bộ, công chức trong đơn vị. Nếu cán bộ nào có nhu cầu và nguyện vọng đi công tác tại các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài thì tiếp tục có đơn đăng ký (có ý kiến của Lãnh đạo đơn vị), gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, lập danh sách cử đi kiểm tra ngoại ngữ tại Bộ Ngoại giao vào ngày 30 đến ngày 31 tháng 03 năm 2010. Thời gian phổ biến và hướng dẫn nội dung kiểm tra vào ngày 16 tháng 03 năm 2010 tại Học viện ngoại giao (chi tiết gửi kèm theo).

Đề nghị các đơn vị xem xét, lựa chọn cử cán bộ đủ tiêu chuẩn theo Quyết định số 5023/QĐ-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét chọn và điều động cán bộ đi công tác nhiệm kỳ tại Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Công văn hoặc đơn đăng ký kèm danh sách ghi rõ đi làm chức danh gì? thị trường nào? sử dụng ngoại ngữ gì? đi vào thời điểm trong năm 2010 hay năm sau? một người có thể đăng ký cho cả hai chức danh Tham tán hoặc Tùy viên và một số thị trường phù hợp, kèm theo lí lịch trích ngang (tóm tắt quá trình công tác, quá trình đào tạo, ngoại ngữ, địa chỉ mail, số điện thoại …). Trường hợp chưa đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy chế nhưng trong một thời gian nhất định có thể đáp ứng được các yêu cầu thì vẫn có thể đăng ký tham gia xét chọn.

Thời gian các đơn vị và cá nhân gửi công văn hoặc đơn đăng ký đi công tác nhiệm kỳ ở Thương vụ về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 16 tháng 3 năm 2010 để Vụ tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.
- Website của Bộ

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Đào Văn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2482/BCT-TCCB về đăng ký đi công tác Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và kiểm tra ngoại ngữ do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.278
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13