Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2475/VPCP-KSTT triển khai dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh đơn giản hóa thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2475/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 11/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2475/VPCP-KSTT
V/v triển khai dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh đơn giản hóa thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

Các Bộ: Công an; Xây dựng; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động – Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính.

 

Ngày 22 tháng 3 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh để thực thi 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với Văn phòng Chính phủ căn cứ vào nội dung 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, rà soát và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh để thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp (Công văn số 1865/VPCP-KSTT ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ).

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Văn phòng Chính phủ đề nghị Quý Bộ căn cứ vào phần trách nhiệm của Bộ nêu tại các Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính xây dựng nội dung sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh để đưa vào nội dung dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 5 năm 2012 để thống nhất nội dung trước khi gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, NC, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, KSTT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2475/VPCP-KSTT triển khai dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh đơn giản hóa thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.121

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172