Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2468/BGTVT-TC về việc báo cáo vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2468/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Thanh Thảo
Ngày ban hành: 20/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 2468/BGTVT-TC
V/v Báo cáo vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi :

- Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Ban Quản lý dự án;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Các Trường, Viện, Cục Y tế GTVT;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Các Công ty nhà nước trực thuộc Bộ;
- Các Sở Giao thông vận tải.

 

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 921/TTg-KTTH ngày 20/6/2008, Bộ Tài chính đã có văn bản số 5135/BTC-ĐT ngày 08/4/2009 về việc báo cáo vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành, trong đó Bộ Tài chính yêu cầu các Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện việc rà soát và báo cáo đối với các công trình, dự án hoàn thành từ ngày 31/12/2008 trở về trước chưa lập, chưa phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Để triển khai văn bản số 5135/BTC-ĐT ngày 08/4/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Rà soát báo cáo các dự án hoàn thành từ ngày 31/12/2008 trở về trước thuộc phạm vi quản lý (kể các các công trình dự án do các Ban QLDA trực thuộc quản lý) có vi phạm về thời gian lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành báo cáo theo biểu mẫu số 03/THQT kèm theo.

2. Riêng đối với các dự án hoàn thành có vi phạm về thời gian lập, phê duyệt quyết toán từ 06 tháng trở lên: Căn cứ theo biên bản bàn giao đưa dự án, công trình vào sử dụng; đối chiếu với thời gian lập báo cáo quyết toán, thời gian thẩm tra phê duyệt quyết toán quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, lập danh sách các dự án hoàn thành vi phạm thời gian lập, phê duyệt theo Biểu 01/VPQT –“Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện theo danh mục dự án chậm phê duyệt quyết toán trên 6 tháng”, Biểu 02/VPQT- “Danh mục dự án chậm lập báo cáo quyết toán trên 6 tháng” (kèm theo). Báo cáo tổng hợp cần phân tích rõ tình hình, nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các biện pháp xử lý.

3. Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành có trách nhiệm triển khai và tổng hợp tình hình thực hiện của các Ban quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc. Riêng Cục Đường bộ Việt Nam ngoài việc tổng hợp các đơn vị trực thuộc còn có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các Sở Giao thông vận tải được giao làm chủ đầu tư các dự án từ nhóm B trở xuống lập và nộp báo cáo cho Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp và báo cáo Bộ Giao thông vận tải. (các Sở GTVT gửi 01 bản báo cáo về Bộ Giao thông vận tải để theo dõi).

4. Thời hạn nộp báo cáo:

+ Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 20/5/2009.

+ Các Ban QLDA trực thuộc Bộ, các Ban QLDA trực thuộc các Cục và các đơn vị còn lại tổng hợp và gửi báo cáo về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/5/2009.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

(Gửi kèm theo mẫu báo cáo Biểu số 03/THQT và công văn số 5135/BTC- ĐT ngày 8 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính. Báo cáo của các đơn vị: bản chính gửi đường công văn, gửi fax cho Vụ Tài chính: 04.38224.227 và gửi file báo cáo vào hòm thư: hieuph@mt.gov.vn để tiện cho việc tổng hợp).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Vụ KHĐT, Cục QLXD&CLCTGT (để ph/h);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Thanh Thảo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2468/BGTVT-TC về việc báo cáo vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


808
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60