Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2447/BTP-HCTP về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP do Bộ Tư Pháp ban hành.

Số hiệu: 2447/BTP-HCTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 04/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2447/BTP-HCTP
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 18/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (sau đây gọi là Nghị định số 79/2007/NĐ-CP) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 79/2007/NĐ-CP , Bộ Tư pháp đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai các việc sau đây:

1. Quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang tại địa phương mình để biết và thực hiện;

2. Tuyên truyền một cách thường xuyên, rộng rãi Nghị định số 79/2007/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để mọi người dân biết và thực hiện;

3. Tập huấn Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cho những người làm công tác chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, những người làm công tác cấp bản sao từ sổ gốc của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn của địa phương;

4. Lựa chọn, bố trí cán bộ giúp việc cho Trưởng, Phó Trưởng phòng tư pháp cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trong công tác chứng thực. Phải bảo đảm thường xuyên có người trực để tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

5. Bố trí phương tiện vật chất cần thiết cho công tác chứng thực (sổ sách; tủ đựng hồ sơ, tài liệu; nơi nào có điều kiện thì trang bị máy photocopy, máy tính...);

6. Những nơi mà Phòng tư pháp cấp huyện chưa có con dấu thì khẩn trương làm con dấu để thực hiện việc chứng thực theo quy định của Nghị định;

7. Trong khi chưa có quy định mới về lệ phí chứng thực các địa phương tạm thời áp dụng theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLB/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để hướng dẫn.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương (để biết);
- Lưu: VT, Vụ HCTP.

BỘ TRƯỞNG
 


 
Uông Chu Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2447/BTP-HCTP về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP do Bộ Tư Pháp ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.832
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81