Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 24/CCTTHC về việc kiện toàn nhân sự Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại địa phương do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 24/CCTTHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Hải Phan
Ngày ban hành: 16/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 24/CCTTHC
V/v kiện toàn nhân sự Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại địa phương.

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Nam Định, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Thái Bình.

 

Để thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại địa phương (Công văn: số 3335/VPCP-TCCV ngày 22 tháng 5 năm 2008, số 6279/VPCP-TCCV ngày 23 tháng 9 năm 2008), Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí giao Chánh Văn phòng làm Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại địa phương mình.

Quyết định kiện toàn nhân sự xin gửi về Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 3 năm 2009 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 các tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long;
- VPCP: BTCN (để báo cáo);
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, CCTTHC (5). Tuấn.

KT. TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ THƯỜNG TRỰC
Ngô Hải Phan

 

 

THE PRIME MINISTER’S ADMINISTRATIVE PROCEDURE REFORM SPECIAL TASK FORCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 24/CCTTHC
Ref: Staffing personnel TF Director of provincial Project 30 Task Forces

Hanoi, February 16, 2009

 

To: Chairmen of People’s Committees of Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Nam Định, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Thái Bình

In order to properly implement the Prime Minister’s instruction on assigning provincial People’s Committee Head of office to act as provincial Project 30 Task Forces Director (Official documents 3335/VPCP-TCCV dated 22 May 2008, and 6279/VPCP-TCCV dated 23 September 2008), the Prime Minister’s Special Task Force (STF) proposes that your Head of Office should be assigned as Director of your respective Task Forces.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 24/CCTTHC về việc kiện toàn nhân sự Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại địa phương do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.892

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227