Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2376/BTNMT-ĐCKS năm 2011 về cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo Thông báo 240/TB-VPCP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 2376/BTNMT-ĐCKS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành: 29/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2376/BTNMT-ĐCKS
V/v cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 06 tháng 9 năm 2010

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 06 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ 02 hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản gồm: hồ sơ của Công ty cổ phần Đông Bắc I (Tổng Công ty Đông Bắc) xin thăm dò quặng sắt khu Thầu Lũng, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và hồ sơ của Công ty cổ phần Khoáng sản Matexim Bắc Hà xin thăm dò quặng sắt khu vực Đông Nam mỏ Bản Quân, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn với các nội dung như sau:

1. Về cơ sở pháp lý các hồ sơ thăm dò khoáng sản:

- Khu vực thăm dò quặng sắt khu Thầu Lũng (154 ha) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2006 tại Văn bản số 4088/VPCP-KTN ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có các Công văn số 2563/UBND-CNGTXD ngày 04 tháng 8 năm 2010 về việc thăm dò, khai thác mỏ sắt Thầu Lũng, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và số 1025/UBND-CNGTXD ngày 04 tháng 5 năm 2011 xác định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.

- Khu vực thăm dò quặng sắt Đông Nam mỏ Bản Quân (39 ha) nằm trong vùng mỏ Bản Quân thuộc danh mục các đề án thăm dò, khai thác quy mô công nghiệp trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2006; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có Công văn số 1903/UBND-TH1 ngày 09 tháng 7 năm 2010 về việc cấp phép thăm dò quặng sắt khu vực núi Đán Lình thuộc mỏ Bản Quân, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Về thủ tục cấp giấy phép: Các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò quặng sắt khu Thầu Lũng, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và khu vực Đông Nam mỏ Bản Quân, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã đủ tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ. Các Đề án thăm dò đã được Hội đồng Thẩm định đề án thăm dò của Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa thiết kế đảm bảo đủ cơ sở đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản phục vụ thiết kế khai thác mỏ.

Các hồ sơ thăm dò nêu trên đã đủ điều kiện cấp phép thăm dò theo quy định của pháp luật về khoáng sản (xin gửi kèm theo các văn bản liên quan).

Căn cứ nội dung trên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 240/TB-VPCP ngày 06 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc ban hành 02 giấy phép thăm dò quặng sắt tại tỉnh Hà Giang và Bắc Kạn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh Hà Giang và Bắc Kạn;
- Lưu: VT, ĐCKS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2376/BTNMT-ĐCKS năm 2011 về cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo Thông báo 240/TB-VPCP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.776

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139