Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2322/UBND-VX về việc triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2322/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 11/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2322/UBND-VX
Về triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở ngành;
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 362/TTg-V.III ngày 11 tháng 3 năm 2008 về triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII.

Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có kế hoạch cụ thể phối hợp Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để tiến hành tổ chức tốt đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2007 của Ban Bí thư, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, trong đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành nhất là các tổ chức thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Qua đó, nâng cao nhận thức, hành động cách mạng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Việt Nam trong tình hình mới.

2. Phát động các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của phường xã, quận huyện hàng năm, lập thành tích thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái Quốc (11/6/1948 - 11/6/2008), lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VII.

3. Giao Sở Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan Báo, Đài thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách đại đoàn kết dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị ở thành phố, về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài./.  

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2322/UBND-VX về việc triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.010

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253