Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2318/UBND-TCT về kêu gọi chung tay cải cách thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 2318/UBND-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2318/UBND-TCT
V/v kêu gọi chung tay cải cách thủ tục hành chính

Yên Bái, ngày 25 tháng 11 năm 2009

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Gửi cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái, chung tay cải cách thủ tục hành chính!

Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt là Đề án 30), được Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá cải cách hành chính từ nay đến hết năm 2010. Việc thực hiện thành công Đề án này có ý nghĩa chính trị, kinh tế hết sức to lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện mối quan hệ giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; góp phần phát triển kinh tế xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nhất là trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), chúng ta cần xây phải dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả để phục vụ nhân dân. Đề án 30 được chia làm ba giai đoạn: Giai đoạn 1 thống kê thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai thực hiện Đề án 30 một cách nghiêm túc; kết quả đã thống kê được 1.508 thủ tục hành chính gồm: các sở, ban, ngành 1.128 thủ tục; cấp huyện 246 thủ tục; cấp xã 134 thủ tục. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện, cấp xã và Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành.

Giai đoạn 2 của Đề án 30 là tổ chức rà soát thủ tục hành chính; theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5566/TCCTV-VPCP, ngày 13 tháng 8 năm 2009, giao chỉ tiêu cho các bộ, ngành, địa phương sau khi kết thúc giai đoạn 2 của Đề án 30, phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý thông qua việc loại bỏ các quy định không cần thiết, không hợp lý và không hợp pháp; hoàn thiện và nâng cao chất lượng các quy định về thủ tục hành chính; hợp pháp hóa những thủ tục cần thiết, hợp lý nhưng chưa hợp pháp; phân cấp thực hiện hoặc áp dụng các biện pháp khác để thay thế thủ tục hành chính không còn phù hợp.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số: 1917/UBND-TCT ngày 07 tháng 10 năm 2009, giao chỉ tiêu cho các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình là các đơn vị đã thống kê thủ tục hành chính nay tiếp tục rà soát thủ tục hành chính khi kết thúc giai đoạn rà soát phải kiến nghị đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, thông qua việc loại bỏ các quy định không cần thiết, không hợp lý và không hợp pháp.

Để công tác rà soát thủ tục hành chính đạt chất lượng, hiệu quả: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái kêu gọi cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và công dân trong tỉnh cùng chung tay, góp sức tham gia rà soát bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố ngày 18/8/2009 và bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố ngày 29/6/2009 và được đăng tải trên cổng giao tiếp điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (địa chỉ http://www.yenbai.gov.vn) và trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (http://www.thutuchanhchinh.vn) bằng cách nghiên cứu kỹ các hướng dẫn trả lời câu hỏi và điền biểu mẫu số: 3, 3a và 3b để trả lời.

Việc cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và mọi công dân cùng chung tay cải cách thủ tục hành chính, tham gia rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính là thể hiện tinh thần yêu quê hương, đất nước, tinh thần làm chủ của công dân, tổ chức cùng chung tay góp sức để xây dựng hoàn thiện một bộ thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận tiện, giảm thiểu tối đa chi phí về thời gian, tiền của và công sức cho người dân và doanh nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Đồng thời, tạo điều kiện cho nhân dân giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính các cấp.

Mọi sự tham gia góp ý xin gửi về: Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái bằng một trong hai hình thức sau:

- Bản giấy (biểu mẫu): gửi Tổ công tác thực hiện Đề án 30 - Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

- Qua thư điện tử địa chỉ: yenbai@chinhphu.vn

Thời hạn gửi ý kiến tham gia góp ý: trước ngày 15/01/2010.

Trong quá trình tham gia, góp ý nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ: Tổ công tác thực hiện Đề án 30, điện thoại: 029.3856689 - 0982.866219 để được giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Tổ công tác chuyên trách của TTg;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND - UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH, Báo Yên Bái;
- Trang Website của tỉnh;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, Tổ Đề án 30.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2318/UBND-TCT về kêu gọi chung tay cải cách thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.461
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.206.217