Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2231/BNN-TCCB báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2231/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 04/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2231/BNN-TCCB
V/v báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam.

 

Căn cứ Công văn 08/HĐTĐKTTW-VI ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương về việc thông báo Trưởng, Phó các cụm, khối thi đua năm 2013 và Công văn số 1122/BTĐKT-VI ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Khối thi đua các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động của Khối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trưởng Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế năm 2013) đề nghị các Bộ, ngành trong Khối báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 (có mẫu báo cáo kèm theo).

Báo cáo của các Bộ, ngành trong Khối đề nghị gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) và địa chỉ thư điện tử: hophituan@gmail.com trước ngày 15 tháng 7 năm 2013 để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, xây dựng Báo cáo chung của Khối.

Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 của Khối sẽ được thông báo cụ thể sau.

Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Hồ Phi Tuấn, điện thoại: 04.37347258; 0912157217.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thi đua Khen thưởng TW;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2231/BNN-TCCB báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199