Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2230/VPCP-ĐP về việc một số đề nghị của tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2230/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 07/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2230/VPCP-ĐP
V/v một số đề nghị của tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 

Về một số đề nghị của tỉnh Kiên Giang trong chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3 năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Các Bộ có tên trên theo thẩm quyền xem xét, giải quyết đề nghị của tỉnh Kiên Giang tại Văn bản số 108-BC/TU ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Tỉnh ủy Kiên Giang.

(Xin gửi kèm Văn bản số 108-BC/TU ngày 20/3/2008 của Tỉnh ủy Kiên Giang và Báo cáo số 232/BC/VPTW ngày 31/3/2008 của Văn phòng Trung ương Đảng).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;
 các Vụ: TH, IV;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
PHÓ CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2230/VPCP-ĐP về việc một số đề nghị của tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.067
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7