Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2218/BTP-THA về tổ chức cán bộ do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 2218/BTP-THA Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thị Thu Ba
Ngày ban hành: 28/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2218/BTP-THA
V/v tổ chức cán bộ

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2005

 

Kính gửi:

- Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Đồng chí Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, Cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2005 về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên Cơ quan thi hành án dân sự; Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2005 về việc ban hành Quy chế ủy quyền quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông tư số 06/2005/TT-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh Chấp hành viên. Căn cứ các quy định nêu trên, các địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện nhằm củng cố tăng cường tổ chức hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự. Tuy nhiên, một số nơi việc triển khai còn lúng túng, chậm trễ nhất là trong việc chuẩn bị hồ sơ nhân sự Báo cáo Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên để xem xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm lại Chấp hành viên theo quy định của Nghị định số 50/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Tư pháp đề nghị các đồng chí thực hiện một số nội dung như sau:

1. Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định của các văn bản nêu trên và các quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời giao cho Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện việc quản lý hồ sơ, phiếu công chức và các tài liệu khác có liên quan đến lý lịch cá nhân của cán bộ, công chức Cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Sở Tư pháp những vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ (như tuyển dụng, đề bạt,…) của các cơ quan thi hành án dân sự theo đúng quy định tại Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2005 về việc ban hành Quy chế ủy quyền quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Đối với những địa phương chưa có Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện thì Giám đốc Sở Tư pháp cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt Điểm, đảm bảo từ nay đến hết năm 2005, không còn tình trạng thiếu Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự như hiện nay. Đối với những địa phương đang có Quyền Trưởng Thi hành án dân sự hoặc chỉ có Phó Trưởng Thi hành án dân sự phụ trách Cơ quan Thi hành án thì cần xem xét, nếu những người đó đủ Điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Trưởng Thi hành án dân sự thì hoàn tất thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, còn những trường hợp không đủ Điều kiện thì phải tìm nguồn cán bộ khác để sớm trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm Trưởng Thi hành án dân sự, đảm bảo nhanh chóng ổn định tổ chức của các cơ quan thi hành án (nhất là đối với Cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh).

4. Đối với những trường hợp trước đây các địa phương đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Chấp hành viên, nhưng do việc bổ nhiệm Chấp hành viên phải thực hiện theo quy định mới của Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 nên Bộ Tư pháp để lại chưa bổ nhiệm thì nay cần phải làm lại thủ tục bổ nhiệm theo quy trình mới để báo cáo Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên xem xét và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định.

Trên đây là một số vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, đề nghị các địa phương lưu ý để triển khai thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Thu Ba

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2218/BTP-THA về tổ chức cán bộ do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.997

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224