Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2129/BXD-HĐXD năm 2013 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2129/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2129/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp CCHN và cấp GPXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1575/SXD-HĐXD ngày 29/7/2013 và văn bản số 1585/SXD-HĐXD ngày 30/7/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đề nghị việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và cấp giấy phép xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Điều 17 của Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thì chứng nhận kỹ sư tư vấn giám sát của ông Cường cấp ngày 18/5/2005 đã hết hạn sử dụng, ông Cường muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phải thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

2/ Việc cấp giấy phép xây dựng trạm BTS thực hiện theo quy định của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về Cấp giấy phép xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 64/CP) và Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/CP (sau đây viết tắt là Thông tư số 10). Cụ thể, điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 5; khoản 1,2 Điều 6 Nghị định 64/CP; khoản 1,2 Điều 2 Thông tư số10; hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 8 Nghị định 64/CP và hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 10.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Quảng Ninh nghiên cứu các quy định hiện hành để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, HĐXD (NTH-4)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2129/BXD-HĐXD năm 2013 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.566
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144