Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2116/TC-HCSN về việc đánh giá tình hình thực hiện chế độ chi tiêu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2116/TC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 22/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2116/TC-HCSN
V/v đánh giá tình hình thực hiện chế độ chi tiêu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2116/TC-HCSN NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHI TIÊU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ban Tài chính quản trị Trung ương
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chế độ chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên hiện nay đang được thực hiện theo qui định tại 3 Thông tư của Bộ Tài chính là:

a - Thông tư số 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước là: mức trả thù lao cho từng loại giảng viên là 90.000 đ/buổi, 120.000 đ/buổi và 150.000đ/buổi;

b - Thông tư số 70/1998/TT-BTC ngày 21/5/1998 hướng dẫn về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện: mức trảthù lao cho giảng viên, báo cáo viên kiêm chức là 50.000 đ/buổi và 100.000đ/ngày không chia ra các loại giảng viên;

c - Thông tư số 105/1998/TT-BTC ngày 23/7/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo viên của Đảng: mức trả thù lao cho từng loại báo cáo viên của Đảng là 30.000 đ/buổi, 50.000 đ/buổi, 60.000 đ/buổi, 80.000đ/buổi và 100.000 đ/buổi;

Hiện nay, ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW đã sáp nhập Trường Chính trị, Trường đào tạo tại chức, Trường hành chính....thành Trường Chính trị (hoặc Trường cán bộ) tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho khối Đảng và khối quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố. Trung tâm giáo dục Chính trị quận, huyện được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho khối đảng và khối quản lý nhà nước thuộc quận, huyện. Như vậy, trong nội bộ mỗi trường, việc chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên có các mức qui định khác nhau như hiện nay sẽ khó khăn cho đơn vị khi thực hiện.

Từ thực tế trên, Bộ Tài chính nhận thấy cần phải nghiên cứu để sửa đổi chế độ chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên cho các đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng tại các cấp cho phù hợp.

Để có căn cứ sửa đổi cần có sự đánh giá của các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương việc thực hiện 3 Thông tư trên đây trong thời gian qua về các mặt sau:

- Mức chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên như hiện nay đã phù hợp chưa, mức nào phù hợp, mức nào chưa phù hợp cần sửa đổi, kiến nghị sửa đổi mức cụ thể là bao nhiêu.

- Với mức chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên, các chi phí khác phục vụ cho lớp đào tạo, bồi dưỡng.... và mức kinh phí ngân sách bố trí như hiện nay đã bảo đảm phù hợp chưa? Đơn vị có kiến nghị sửa đổi gì?

- Với khả năng ngân sách bố trí kinh phí như hiện nay, khi thay đổi nâng mức chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên đơn vị có sắp xếp lại các Khoản chi khác để có nguồn chi tăng mức chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên không?

- Các kiến nghị khác (nếu có).

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương có ý kiến đánh giá về các nội dung trên, gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2005 để nghiên cứu sửa đổi Thông tư cho phù hợp.

Cảm ơn sự hợp tác của các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương./.

 

 

Huỳnh Thị Nhân

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2116/TC-HCSN về việc đánh giá tình hình thực hiện chế độ chi tiêu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.298
DMCA.com Protection Status