Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2042/SXD-QLKTXD về triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo số 1777/UBND-ĐTMT ngày 20/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2042/SXD-QLKTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày ban hành: 27/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2042/SXD-QLKTXD
V/v triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo số 1777/UBND-ĐTMT ngày 20/3/2008 của UBND TP về thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và VLXD theo Thông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27/3/2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố;
- Các Ban quản lý dự án trực thuộc thành phố;

 

Ngày 20 tháng 3 năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản số 1777/UBND-ĐT về thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng thông báo như sau :

1/. Đề nghị các đơn vị thông tin cho các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện nghiêm túc Thông tư số 05/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng và văn bản 1777/UBND-ĐTMT của Ủy ban nhân dân thành phố.

2/. Trong quá trình thực hiện đối với công trình, gói thầu cụ thể, nếu có vướng mắc, đề nghị các chủ đầu tư báo cáo chi tiết gởi Sở Xây dựng, kèm theo các hồ sơ, tài liệu pháp lý-kỹ thuật có liên quan để Sở Xây dựng có cơ sở nghiên cứu và hướng dẫn phù hợp, hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố nếu vượt thẩm quyền.

3/. Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành và Ủy ban nhân dân các quận-huyện được phân công (theo mục 5 của văn bản số 1777/UBND-ĐTMT) khi lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện điều chỉnh giá trị xây dựng của chủ đầu tư, gởi Sở Xây dựng một bản để theo dõi. Sau khi có kết quả kiểm tra, các đơn vị gởi báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

 


Nơi nhận:

- Như trên
- UBND TP (để báo cáo)
- Ban GĐ Sở XD
- Lưu VP, KTXD
TQĐ

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2042/SXD-QLKTXD về triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo số 1777/UBND-ĐTMT ngày 20/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.214
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122