Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2029/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Văn Hưng
Ngày ban hành: 15/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2029/BNN-TC
V/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quý 1/2011

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo việc thực hiện Luật quý 1 năm 2011 tại Bộ như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo và ban hành các văn bản để hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Ban hành Quyết định số 153/QĐ-BNN-TC ngày 26/01/2011 ban hành chương trình hành động năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Ban hành Quyết định số 194/QĐ-BNN-TC ngày 10 tháng 02 năm 2011 về kế hoạch kiểm tra tài chính kế toán các đơn vị năm 2011.

- Ban hành Quyết định số 609/QĐ-BNN-TC ngày 30/3/2011 ban hành chương trình hành động giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý.

- Ban hành Quyết định số 3566/QĐ-BNN-TC, ngày 31 tháng 12 năm 2010 về việc phân cấp quản lý tài chính đoàn ra, đoàn vào, tổ chức hội nghị, hội thảo cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

- Ban hành Quyết định số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31 tháng 12 năm 2010 quy định một số định mức chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

- Ban hành văn bản số 622/BNN-TC ngày 09/3/2011 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tính số tiết kiệm 10%.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý tài chính đối với viện trợ không hoàn lại.

- Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác tài chính, kế toán các đơn vị năm 2011.

- Phối hợp với các cục, vụ thẩm định đề cương, dự toán các chương trình, dự án, đề tài.

- Trình Bộ Ban hành Quyết định quy định về lập, gửi, thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

- Đôn đốc các đơn vị gửi chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 của đơn vị mình về Bộ.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo định kỳ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- TT. Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2029/BNN-TC ngày 15/04/2011 về báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quý 1/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.487

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84