Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 202/BTP-KHTC về việc đánh giá thực trạng công tác thống kê do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 202/BTP-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đình Tạp
Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 202/BTP-KHTC
V/v: Đánh giá thực trạng công tác thống kê

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện yêu cầu của Bộ Kế hoạch - Đầu tư tại Công văn số 4846/BKH-TCTK ngày 03/7/2009 về việc rà soát, đánh giá công tác thống kê của Bộ, ngành làm cơ sở cho việc đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, đồng thời để phục vụ việc xây dựng Đề án đổi mới công tác thống kê của ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá thực trạng công tác thống kê của cơ quan, đơn vị theo các nội dung chủ yếu sau:

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THỐNG KÊ Ở CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HIỆN NAY

1. Rà soát phân loại biểu mẫu thống kê đang áp dụng:

Hiện tại các cơ quan, đơn vị đang áp dụng những biểu mẫu thống kê nào, tổng số biểu mẫu? trong đó:

- Những biểu mẫu do Bộ Tư pháp quy định thực hiện (số lượng biểu mẫu, danh mục biểu mẫu, văn bản quy định?... );

- Những biểu mẫu do cơ quan, đơn vị ở địa phương tự xây dựng để phục vụ công tác quản lý (số lượng biểu mẫu, danh mục biểu mẫu; quy định dưới hình thức nào (Quy chế nội bộ, Nội quy cơ quan đơn vị....).

2. Thực trạng áp dụng biểu mẫu thống kê

Trên cơ sở các loại biểu mẫu thống kê đang áp dụng, đề nghị cơ quan, đơn vị đánh giá cụ thể:

- Ưu điểm, hạn chế của các loại biểu mẫu thống kê hiện hành?

- Những khó khăn trong quá trình thực hiện hoạt động thống kê của đơn vị?

- Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn trong quá trình tiến hành hoạt động thống kê của cơ quan, đơn vị?

3. Tình hình cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thống kê và cơ chế, chính sách liên quan

Ngoài việc đánh giá về việc áp dụng các biểu mẫu thống kê nêu trên, đề nghị cơ quan, đơn vị đánh giá sâu về tình hình cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thống kê và cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động này, cụ thể là:

- Cán bộ làm công tác thống kê ở đơn vị hiện nay (số người, tính chất làm việc kiêm nhiệm hay chuyên trách, đã được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê chưa?...)

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thống kê như: máy vi tính, máy in, phần mềm thống kê, điện thoại, internet ...

II. KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ

Kiến nghị của cơ quan, đơn vị tập trung vào những vấn đề sau:

1. Kiến nghị về thể chế:

- Có cần thiết xây dựng Thông tư quy định chung về chế độ thống kê của ngành Tư pháp không?

- Theo đơn vị, ngoài các lĩnh vực đã có văn bản pháp luật quy định về chế độ thống kê (như Sở Tư pháp thống kê về tổ chức, hoạt động của Tổ hòa giải cơ sở theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BTP, cơ quan Thi hành án dân sự thống kê thi hành án theo Quyết định số 02/2006/QĐ-BTP ....) thì các lĩnh vực còn lại có cần xây dựng Thông tư riêng về thống kê không? các lĩnh vực đã có văn bản quy định về chế độ thống kê thì có cần sửa đổi, bổ sung không?

- Các kiến nghị khác liên quan đến đổi mới, hoàn thiện thể chế về thống kê của Ngành Tư pháp.

2. Về chỉ tiêu và biểu mẫu thống kê

Loại chỉ tiêu thống kê, biểu mẫu thống kê nào nên xây dựng mới, loại nào nên sửa đổi, bổ sung?

3. Về vấn đề cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thống kê và cơ chế, chính sách liên quan

- Kiến nghị về vấn đề cán bộ làm công tác thống kê: chính sách tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ đối với cán bộ...

 - Kiến nghị về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thống kê; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê...

- Các kiến nghị khác nhằm đổi mới và hoàn thiện công tác thống kê của Ngành.

III. THỜI HẠN THỰC HIỆN

Do yêu cầu của Bộ Kế hoạch - Đầu tư gấp, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện việc rà soát, đánh giá theo những nội dung trên. Báo cáo đánh giá bằng văn bản của đơn vị gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính), đồng thời gửi bản điện tử theo địa chỉ khtc@moj.gov.vn trước ngày 19/7/2009 để Bộ kịp tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng thường trực: Hoàng Thế Liên (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Đình Tạp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 202/BTP-KHTC về việc đánh giá thực trạng công tác thống kê do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.427

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178