Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2011/TTg-CN về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Cái Lân-Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2011/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 26/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2011/TTg-CN
V/v điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Cái Lân-Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7951/TTr-BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2007 về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Cái Lân-Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Cái Lân như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên, trong đó đồng ý tách các bến số 2, 3, 4 (bao gồm cả bến số 1) ra khỏi Dự án đầu tư xây dựng cảng Cái Lân đã phê duyệt tại Quyết định 483/TTg ngày 25 tháng 07 năm 1996 thành Dự án riêng và giao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5723/VPCP-CN ngày 09 tháng 10 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ.

- Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, rà soát bóc tách khối lượng cụ thể giữa các bến đã giao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lập Dự án nói trên (các bến số 2, 3, 4 và số 1) và khối lượng còn lại do Cục Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Dự án xây dựng cảng Cái Lân (phần còn lại của Dự án theo Quyết định 483/TTg) mà không lập lại Dự án đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
  Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
  Website CP, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, CN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2011/TTg-CN về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Cái Lân-Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.776
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41