Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2008/TTg-QHQT về việc đàm phán và ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2008/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2008/TTg-QHQT
V/v đàm phán và ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Tài chính, Công an;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao.

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại tờ trình số 42/TTr-BTP ngày 13 tháng 10 năm 2009 về việc đàm phán và ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa CHXHCN Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Chủ tịch nước việc xúc tiến đàm phán và ký kết với Hàn Quốc về Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại.

2. Giao Bộ Tư pháp chủ trì việc thành lập Đoàn đàm phán liên ngành của Chính phủ bao gồm đại diện các cơ quan: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Công an, do Lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn, để xúc tiến việc đàm phán ký kết Hiệp định với phía Hàn Quốc.

3. Ủy quyền đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp làm Trưởng Đoàn đàm phán liên ngành của phía Việt Nam; Bộ Ngoại giao làm thủ tục pháp lý đối ngoại về việc ủy quyền nêu trên.

4. Giao Bộ Tài chính cấp kinh phí đàm phán và ký kết Hiệp định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng    

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2008/TTg-QHQT về việc đàm phán và ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.460

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228