Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 20/BXD-XL về việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 20/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 17/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 20/BXD-XL
V/v: cấp giấy phép thầu xây dựng

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008.

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên

Vụ Xây lắp-Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 04/SXD-QLCL&VLXD ngày 04/01/2008 của Quý Sở xin hướng dẫn về việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài. Sau khi nghiên cứu, Vụ Xây lắp hướng dẫn như sau :

Ông Kupfeman Alain- quốc tịch Pháp

Nghề nghiệp là Dược sỹ, được bổ xung vào danh sách Dược sỹ công nghiệp.

Được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hợp nhất chọn thầu làm công việc "Tư vấn thiết kế đề cương cho công nghệ và kỹ thuật" thuộc Dự án Nhà máy Dược phẩm, tại Lô số 5 Khu công nghiệp Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Theo Điều 1 của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19-5-2004 của Thủ tướng Chính phủ, thì  công việc "Tư vấn thiết kế đề cương cho công nghệ và kỹ thuật" không thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng. Vì vậy, Sở Xây dựng không cần phải cấp giấy phép thầu xây dựng cho Ông Kupfeman Alain.

Trên đây là ý kiến của Vụ Xây lắp-Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thực hiện theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL (LBL - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 20/BXD-XL ngày 17/01/2008 về việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.615

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server250