Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1999/BXD-TTr về việc mô hình hoạt động Đội Thanh tra xây dựng các quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1999/BXD-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 07/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 1999/BXD-TTr
V/v: mô hình hoạt động Đội TTXD các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1754/SXD-TTXD ngày 05/9/2008 của Sở Xây dựng Bình Thuận về việc xin ý kiến cho mô hình hoạt động Đội Thanh tra xây dựng các quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc chuyển đổi các Đội Thanh tra xây dựng cấp huyện thành các Đội Thanh tra xây dựng độc lập, Sở vận dụng quy định tại Mục 6 phần III của Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BXD-BNV ngày 22/6/2005 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Xây dựng địa phương để xây dựng đề án thành lập các Đội Thanh tra xây dựng độc lập trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong Đề án cần nêu rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Xây dựng, của Đội thanh tra độc lập; về biên chế, tiếp nhận, tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm thanh tra viên, cán bộ, công chức tại các Đội.

Đồng thời, Sở Xây dựng cần trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy chế phối hợp trong quản lý, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra hoạt động đội thanh tra độc lập tại các quận, huyện của tỉnh Bình Thuận. Trong Quy định phải nêu rõ trách nhiệm của: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện; Giám đốc Sở Xây dựng; các Sở, ngành liên quan; Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và của các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

2. Về việc Đội Thanh tra xây dựng độc lập có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước cấp huyện, Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng và Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT/BXD-BNV ngày 22/6/2005 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Xây dựng địa phương không quy định. Đề nghị, Sở Xây dựng báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thành lập Đội Thanh tra xây dựng độc lập tại tỉnh Bình Thuận, đề nghị Sở Xây dựng Bình Thuận nghiên cứu và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VP, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1999/BXD-TTr về việc mô hình hoạt động Đội Thanh tra xây dựng các quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.182
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78