Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 199/HĐND-VP năm 2019 về đính chính hình thức số văn bản Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khóa II

Số hiệu: 199/HĐND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thanh Hùng
Ngày ban hành: 21/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/HĐND-VP
Về đính chính hình thức số văn bản Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân quận khóa II

Bình Tân, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Tổ đại biểu Quốc hội số 3;
- Tổ đại biểu HĐND Thành phố 15,16;
- Thường trực UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND Thành phố;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- Thường trực UBND quận;
- Ban Thường trực UBMTTQVN quận;
- Các Ban HĐND quận;
- Các Tổ Đại biểu HĐND quận;
- Đại biểu HĐND quận;
-
n phòng Quận ủy;
- Văn phòng HĐND và
UBND quận;
- Trưởng các Phòng, ban, ngành QLNN, ĐVSN quận;
- Thường trực HĐND,
UBND, UBMTTQVN 10 phường;
- Ban biên tập Website quận, Bản tin Bình Tân.

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân quận đã phát hành Nghị quyết số 126/2019/NQ-HĐND về bãi bỏ văn bản.

Do sơ suất trong khâu phát hành, nay Thường trực Hội đồng nhân dân quận xin đính chính sai sót về hình thức số phát hành Nghị quyết “Số: 126/2019/NQ-HĐND” thành đúng là Nghị quyết “Số: 01/2019/NQ-HĐND”, toàn bộ nội dung Nghị quyết số 126/2019/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019 không thay đổi.

Xin thông báo đến các đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (đính kèm);
- Lưu VT, TH (Hoàng:4b)
169/HĐND

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHHuỳnh Thanh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 199/HĐND-VP năm 2019 về đính chính hình thức số văn bản Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khóa II

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


297

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188