Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1989/BNV-CCVC hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1989/BNV-CCVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1989/BNV-CCVC
V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý khi chuyển đổi thành công ty TNHH MTV

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn,
Tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng.

 

Triển khai Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; căn cứ Công văn số 570/TTg-ĐMDN ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Nghị định số 25/2010/NĐ-CP , căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc công ty nhà nước, Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên ở các tập đoàn và Tổng công ty nhà nước như sau:

1. Đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng Thành viên được chọn từ các thành viên Hội đồng quản trị, hồ sơ bổ nhiệm gồm:

- Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị (kèm theo ý kiến nhận xét, đánh giá của Hội đồng quản trị), trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Ý kiến cấp ủy đảng hoặc Thường vụ đảng ủy (nếu là đảng ủy toàn tập đoàn, tổng công ty) về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên;

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98 (có bổ sung đến thời điểm làm hồ sơ) có dán ảnh 4x6 được cơ quan quản lý cán bộ xác nhận.

Đối với các chức danh diện Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng, Hội đồng quản trị gửi hồ sơ bổ nhiệm đến Bộ quản lý ngành để trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Nội vụ để thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với Kiểm soát viên:

Trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm thực hiện như trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị tập đoàn, tổng công ty.

Đối với Kiểm soát viên ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng, Hội đồng quản trị gửi hồ sơ bổ nhiệm đến Bộ quản lý ngành để trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Nội vụ để thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nội vụ đề nghị các đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch UBND, các tỉnh, thành phố Trực thuộc TW;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển;
- Lưu: VT, CCVC (05 bản).

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1989/BNV-CCVC hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.133
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78